Vítejte na potřebujurousku.cz! Máte nějaké návrhy na zlepšení? Neváhejte projekt podpořit, nebo se stát součástí. Díky!

Stav k 4. prosince 2020 14:25

Data jsou z 50% kompletní a aktuální. Celkem máme v databázi 58 záznamů, 16 je třeba odstranit, u 2 došlo ke změně odkazu a 11 chybí a je třeba přidat.
Poslední změna v databázi proběhla před nějakou dobou


Nestihli jsme zpracovat

ID* Název opatření Zdroj
191 Krizové opatření č. 1264 o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-omezen%C3%AD-n%C3%A1v%C5%A1t%C4%9Bv-ve-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%ADch-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-od-5.-prosince-%C4%8D.-1264.pdf
192 Krizové opatření č. 1263 o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-7.-prosince-2020-%C4%8D.-1263.pdf
193 Krizové opatření č. 1262 o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 3. prosince 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-z%C3%A1kazu-kon%C3%A1n%C3%AD-hromadn%C3%BDch-akc%C3%AD-a-omezen%C3%AD-provozu-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-%C4%8D.-1262.pdf
182 Krizové opatření č. 1199 o omezení provozu škol a školských zařízení od 30. listopadu do 12. prosince 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1199-o-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-30.-listopadu-do-12.-prosince-2020.pdf
204 Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_sport_final_29112020.pdf
201 Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro oblast školství https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_skolstvi.pdf
194 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-3-12-2020-do-odvolani.pdf
196 Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-s-ucinnosti-od-4-do-18-12-2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-antigenni-testovani-pedagogicti-pracovnici-s-ucinnosti-od-4-do-18-12-2020.pdf
190 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 30. 11. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Sd%C4%9Blen%C3%AD-Ministerstva-zdravotnictv%C3%AD-kter%C3%BDm-se-vyd%C3%A1v%C3%A1-seznam-zem%C3%AD-nebo-jejich-%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-s-n%C3%ADzk%C3%BDm-rizikem-n%C3%A1kazy-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-11.-2020.pdf
189 Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 24. 11. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-24-11-2020.pdf
203 Mimořádné opatření – záznam o hospitalizovaném pozitivním nálezu v ISIN https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-z%C3%A1znam-o-hospitalizovan%C3%A9m-pozitivn%C3%ADm-n%C3%A1lezu-v-ISIN-1.pdf
*Zmiňované ID slouží pouze pro zjednodušení identifikace pro naši databázi.

Máme navíc

Stává se, že z ničeho nic se některá opatření ze stránek ministerstva zdravotnictví, sekce "Aktuální opatření" prostě vypaří. Většinou k tomu vede to, že nařízení pozbyde platnosti (je zrušeno jiným nařízením), je přebytečné (např. nemá smysl držet v "aktuálních nařízeních" opatření, které ruši jiné opatření).

ID* Název opatření Zdroj
202 Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_sport_final_29112020-1.pdf
200 Matice opatření protiepidemického systému (PES) pro sportovní aktivity https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Matice_opatreni_PES_druheho_stupne_sport.pdf
197 Matice opatření protiepidemického systému (PES) https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/covid-pes-matice-opatreni-3.pdf
188 Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 24. 11. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-24.-11.-2020.pdf
184 Krizové opatření č. 1201 o zákazu maloobchodního projede a služeb od 23. listopadu https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1201-o-z%C3%A1kazu-maloobchodn%C3%ADho-projede-a-slu%C5%BEeb-od-23.-listopadu.pdf
183 Krizové opatření č. 1200 o omezení volného pohybu osob od 23. listopadu https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1200-o-omezen%C3%AD-voln%C3%A9ho-pohybu-osob-od-23.-listopadu.pdf
181 Krizové opatření č. 1198 o omezení provozu škol a školských zařízení od 25. do 29. listopadu 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1198-o-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-25.-do-29.-listopadu-2020.pdf
180 Krizové opatření č. 1197 o omezení provozu škol a školských zařízení od 23. do 24. listopadu 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1197-o-omezen%C3%AD-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-od-23.-do-24.-listopadu-2020.pdf
179 Prodloužení stávajících krizových opatření č. 1196 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Prodlou%C5%BEen%C3%AD-st%C3%A1vaj%C3%ADc%C3%ADch-krizov%C3%BDch-opat%C5%99en%C3%AD-%C4%8D.-1196.pdf
174 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf.pdf
168 Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-17-11-2020-do-odvolani https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-17-11-2020-do-odvolani.pdf
166 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 16. 11. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-nebo-jejich-casti-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-s-ucinnosti-od-16-11-2020.pdf
140 Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-28-10-2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-narizeni-poskytovatelum-akutni-luzkove-pece-a-nasledne-luzkove-pece-s-ucinnosti-od-28-10-2020.pdf
130 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani.pdf
86 Mimořádné opatření – omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb, s účinností od 5. 10. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-2.10.2020-omezen%C3%AD-provozu-stravovac%C3%ADch-ubytovac%C3%ADch-a-jin%C3%BDch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-10.-2020.pdf
85 Ochranné opatření – ochrana státní hranice, s účinností od 5. 10. 2020 https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Ochrann%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-2.10.2020-Ochrana-st%C3%A1tn%C3%AD-hranice-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-5.-10.-2020.pdf
*Zmiňované ID slouží pouze pro zjednodušení identifikace pro naši databázi.

Asi proběhla změna?

Pravděpodobně došlo ke změně odkazu nařízení (se zachováním stejného názvu). Prostě se tak z ničeho nic stane, že se změní odkaz na nařízení. Tyto změny jsme zatím ještě nestihli zpracovat, ale většinou pro běžného uživatele nemají téměř žádný vliv. Při náhledu do konkrétních opatření týkajících se tohoto opatření budete varováni, že došlo ke změně odkazu.Jak tato data získáváme?

Data automaticky každých 5 minut kontrolujeme oproti serverům ministerstva zdravotnictví. Vydaná opatření se tam s určitým zpožděním (něco mezi 1 hodinou a 7 dny) objevují, konkrétně v sekci "mimořádná ochranná opatření". Není to nejlepší zdroj a spolehlivost je dosti pochybná, ale je to v tuto chvíli nejjednodušší cesta a řešení je už napsané. Kdybyste věděli o spolehlivějším zdroji inforamcí, neváhejte nám dát vědět.
Můžete klidně nahlédnout "pod kapotu" našemu řešení, jelikož jsou zdrojové kódy tohoto projetku veřejné. Celý projekt (github), část která má za úkol kontrolu aktualizací.

A funguje to vždycky?

Dobrá otázka. Nefunguje. Za dobu provozu webu jsme zaznamenali několik výpadků. Většinou to "přestalo fungovat" z hloupeho důvodu, jako třeba že na mapě webu mzdr změnili typ odrážkového seznamu, přidali další kategorie a takové věci, které běžný uživatel ani nepozná, ale "natvrdo" napsaný kód je na ně dosti háklivý. To je tak, když si člověk snaží ulehčit práci. Je to smutné, ale nějké API, přes které bychom mohli data jednoduše stahovat prostě není, a tak musíme data z webu scrappovat, což s sebou nese právě tyto problémy. Nyní je již tato část napsaná o něco robustněji a data nebere z relativně často se měnící mapy webu, ale z wordpressem generované sekce mimořádná ochranná opatření. Toto řešení je už podstatně robustnější. Stále ale nutně nemusí odhalit úplně všechno.

To ty informace zadáváte... ručně?

Ano, bohužel je tomu tak. Kontrola aktualizace nám defacto "jen" předhodí link na PDFko a to je všechno. Veškeré důležité informace musíme vybrat a zadat ručně. Se stylem publikovaných nařízení je to až tak špatné, že mnohdy ani ty PDF, které jsou zveřejnovány jsou publikované ve strojově nečitelné formě (třeba tady, tady, tady a tady) . Některé KHS prostě stále budou skenovat vytištěné nařízení, jen aby tam byl podpis...
To nicméně není až takový problém, pokud při digitalizaci projedou takovýto sken OCR (rozpoznávání textu). Ne vždy to ale dělají. Potom takováto práce připomíná opisování toho, co učitel napsal křídou na tabuli. Nebo to dodatečně můžeme OCR projet my, ale je to jejich práce a věc navíc, co je třeba udělat. A proč je to problém? Protože je nás málo a změny zde fungují tak trochu staromódně - když chtějí udělat změnu, prostě většinou převydají třeba celé 10ti stránkové nařízení. Kdyby si s tím dali tu práci a při digitalizaci zaklikli to jedno tlačítko, tak pak takovéto PDF (přestože naskenované) můžeme dát do diffcheckeru a podívat se na změny oproti předchozí verzi. I tak je to ale možná až zbytečně komplikované.
Ještě je na místě se zmínit i o tom, že obsah stejně nakonec bude muset vkládat člověk, protože překlad z právničtiny do češtiny není úplně triviální a zde by to naráželo na limity strojů. Složitě psaný text, jako je nařízení, je prostě mimo jejich možnosti.

Proč načítání této stránky tak dlouho trvá?

Aby byla data jak se patří čerstvá, provádíme kontrolu aktuálnosti při každém požadavku. Není to dobrý nápad, ale se současným zažížením je to stále OK.


Neručíme za přesnost a aktuálnost informací. V rámci zestručnění bylo nutné jisté části zjednodušit. Také nejsme vždy schopni ohlídat platnost kvůli časté proměnlivosti opatření, byť se o to usilovně snažíme. Vždy je však uveden odkaz na originální mimořádná opatření MZČR a čas poslední úpravy databáze je k dispozici v sekci Aktuálnost, stejně jako výstup automatické kontroly aktuálnosti.